อัตราค่าบริการ / DENTAL FEE
บริการตรวจช่องปาก
ตรวจสุขภาพฟัน / ช่องปาก / วางแผนการรักษา FREE
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มเล็ก) 150
เอ็กซเรย์ฟัน (ฟิล์มใหญ่) 500
เอ็กซเรย์ฟัน Ct Scan 4,000
พิมพ์ปาก (เพื่อวินิจฉัย) 1,000
บริการอุดฟัน
อุดฟันแบบอมัลกัมสีเงิน Amalgam เริ่มต้น ด้านละ 500
อุดฟันสีเหมือนฟัน Composite เริ่มต้น ด้านละ 700
อุดฟันสีเหมือนฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 800
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ละ 400
อุดปิดช่องว่างฟันห่าง Diastema Closure ซี่ละ 3,000 - 4,000
อุดปิดหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน Veneer ซี่ละ 2,000 - 2,500
อุดคอฟัน ซี่ละ 800
ทำเขี้ยว ซี่ละ 2,500 - 3,000
ทำเขี้ยว และ ฝังเพรชที่ฟัน (ใช้เพรชของคลินิก) ซี่ละ 3,500-4,500
ฝังเพรชที่ฟัน (ใช้เพรชของคนไข้) ซี่ละ 1,000
ฝังเพรชที่ฟัน (ใช้เพรชของคลินิก)) ซี่ละ 2,000
บริการขูดหินปูน รักษาโรคเหงือก และ งานปริทันต์
ขูดหินปูน เริ่มต้น 600 - 1,500
รักษาโรคเหงือก เการากฟัน เริ่มต้น 2,000 - 3,000
เกลารากฟัน ซี่ละ 500
ตัด / ตกแต่งเหงือก 1,000
เคลือบฟลูออไรด์ 400
บริการบำบัดฉุกเฉิน
อุดฟันชั่วคราว (IRM) ซี่ละ 500 - 800
รักษารากฟันฉุกเฉิน ซี่ละ 2,000
ยึดครอบหลุด ซี่ละ 1,000
บริการถอนฟัน / ผ่าฝันคุด
ถอนฟันน้ำนม ซี่ละ 500
ถอนฟัน ซี่ละ 600 - 1,000
ถอนฟันคุด ซี่ละ 1,000 - 1,500
ถอนฟันคุด ซี่ละ 1,000 - 1,500
ผ่าฟันคุด เริ่มต้น 1,500 - 5,000
ตัดไหม 200
บริการรักษารากฟัน
รักษารากฟันหน้า ซี่ละ 5,000 - 6,000
รักษารากฟันกรามน้อย ซี่ละ 7,000 - 8,000
รักษารากฟันกรามใหญ่ ซี่ละ 9,000 - 12,000
บริการรากฟันเทียม
รากฟันเทียม (Implant) ซี่ละ 49,000 - 60,000
บริการฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันที่ คลินิก Cool Light 6,000
ฟอกสีฟันที่บ้าน 5,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก + บ้าน 9,000
น้ำยาฟอกสีฟัน หลอดละ 500
บริการทันตกรรมจัดฟัน
จัดฟันแบบ AOSC 45,000 - 55,000
จัดฟันแบบโลหะ (ยางสี) 39,000 - 45,000
ถอดเครื่องมือจัดฟัน (คนไข้นอก) 1,000
บริการฟันปลอมติดแน่น
ครอบฟัน Non - Precious (ไม่มีส่วนผสมของทอง) 7,500
คลอบฟัน Palladium - Based (มีส่วนผสมของทอง 2%) ซี่ละ 10,000
คลอบฟัน Semi - Precious (มีส่วนผสมของทอง 45%) ซี่ละ 16,000
คลอบฟัน All Ceramic ซี่ละ 10,000
เดือยฟันโลหะ / เดือยฟันสำเร็จรูป ซี่ละ 3,500 - 4,000
เดือยฟัน Palladium ซี่ละ 2,500 - 3,000
เดือยฟัน Semi - Precious ซี่ละ 3,000 - 3,500
บริการฟันปลอมถอดได้
ฟันปลอมถอดได้ฐานอะคริลิก ซี่แรก 1,500 / ซี่ต่อไป 500
ฟันปลอมถอดได้แบบยืดยุ่น ซี่แรก 5,000 / ซี่ต่อไป 500
ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ ชิ้นละ 8,000
ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ (บน-ล่าง) 15,000
ฟันปลอมทั้งปากถอดได้ฐานโลหะ ซี่แรก 6,000 / ซี่ต่อไป 500
ฟันปลอมถอดได้ทั้งปากเสริมฐานโลหะ ชิ้นละ 5,000
ฟันปลอมถอดได้ฐานพลาสติกยืดหยุ่น เริ่มต้น ซี่ละ 500
ซ้อมฐานฟันปลอม 800 - 1,500

ปรึกษาจัดฟันกับผู้เชี่ยวชาญ

ทำนัดปรึกษาจัดฟันฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อห้องจัดฟัน สอบถามการนัดหมาย

ตรวจสอบตาราง ทันตแพทย์เข้าทำการรักษา